Danh sách Hội viên

Sau đây là danh sách các chủ nhà yến và các đơn vị đã nộp đơn tham gia Hiệp hội Yến sào Việt nam cho Ban vận động thành lập Hiệp hội trước ngày 17/09/2016 (ngày nộp hồ sơ lên Bộ NN và PTNTVN và Bộ Nội vụ), Các chủ nhà yến còn lại đã nộp đơn sẽ có tên trong danh sách bổ sung tiếp theo - PHẦN 2 (Danh sách này chúng tôi tiếp tục cập nhật vì hiện nay vẫn đang tiếp nhận hồ sơ của các chủ nhà yến).
DANH SÁCH CÁC PHÁP NHÂN, CHỦ NHÀ YẾN VÀ CÁC CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA HIỆP HỘI YẾN SÀO VIỆT NAM 

1. CÔNG TY TNHH YẾN SÀO TÙNG BÁCH thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT YẾN SÀO VIỆT NAM thành phố Hồ Chí Minh
3. CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA tỉnh Khánh Hòa
4. CÔNG TY TNHH TẦM CAO VIỆT thành phố Hồ Chí Minh
5. CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG THÀNH tỉnh Nghệ An
6. CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DẦU KHÍ tỉnh Nghệ An.
7. CÔNG TY TNHH MTV GIA PHÚ SƠN Tp.Đà Nẵng 
8. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 3D BÌNH PHƯỚC tỉnh Bình Phước
9. CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI KIẾN GIA PHÁT Tp.HCM
10. CÔNG TY TNHH HÒA LONG tỉnh Kiên Giang
11. CÔNG TY TNHH YẾN SÀO NINH THUẬN tỉnh Ninh Thuận
12. HỘ KINH DOANH YẾN VÀNG tỉnh Ninh Thuận
13. BÀ PHÙNG THỊ TÚ HUYỀN Sinh năm: 1966 Tp.HCM
14. ÔNG NGUYỄN HOÀNG VĂN Sinh năm: 1986 Tp.HCM
15. ÔNG NGUYỄN KHOA VINH Sinh năm 1980 Tp.HCM
16. ÔNG NGUYỄN CÔNG ĐOÀN Sinh năm: Bà Rịa – Vũng Tàu
17. ÔNG PHẠM DUY KHIÊM Sinh năm: 1976 Phú Yên
18. ÔNG NGUYỄN THANH BÌNH Sinh năm 1962 Ninh Bình
19. ÔNG HỨA VĂN THẾ PHÚC Sinh năm: 1969 Tp.HCM
20. ÔNG NGUYỄN PHƯỚC THỊNH Sinh năm 1970 Tp.HCM 
21. ÔNG NGUYỄN KIM THÀNH Sinh năm 1958 Tp.Cần Thơ
22. BÀ NGUYỄN THỊ MỘNG THU Sinh năm: 1981 Tp.HCM 
23. ÔNG LÊ VIỆT TIẾN Sinh năm: 1967 Đà Nẵng
24. ÔNG HÀ THANH DANH Sinh năm: 1980 Tiền Giang
25. ÔNG LÊ VĂN CỰU Sinh năm: 1959 Phú Yên
26. ÔNG BÙI CÔNG DANH Sinh năm: 1986 Phú Yên
27. ÔNG ĐẶNG THÁI CƯƠNG Sinh năm: 1965 Phú Yên
28. ÔNG LƯƠNG CÔNG PHÚC Sinh năm: 1953 Phú Yên
29. ÔNG NGUYỄN CÔNG BẰNG Sinh năm: 1977 Phú Yên
30. ÔNG NGUYỄN LỤC Sinh năm: 1950 Phú Yên
31. ÔNG TRẦN VĂN HẠNH Sinh năm: 1967 Phú Yên
32. ÔNG NGUYỄN XUÂN PHONG Sinh năm 1969 Kiên Giang
33. BÀ NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Sinh năm 1971 Tp.HCM 
34. ÔNG VÕ LINH ĐA Sinh năm: 1987 TP. HCM
35. ÔNG LÝ MINH QUANG Sinh năm: 1981 Tp.Hà Nội
36. ÔNG VŨ VĂN NAM Sinh năm: 1967 Tp.HCM
37. BÀ PHÙNG THỊ TÚ UYÊN Sinh năm: 1993 Tp.HCM
38. ÔNG PHAN ĐÌNH KHÔI Sinh năm: 1985 An Giang
39. BÀ TRẦN THỊ BÍCH NGA Sinh năm: 1960 Bình Phước
40. BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Sinh năm: 1977 TP. HCM
41. BÀ TRẦN THỊ MƠ Sinh năm: 1988 Bình Phước
42. ÔNG PHẠM VĂN KHOA Sinh năm: 1979 Kiên Giang
43. ÔNG NGUYỄN VĂN HỢP Sinh năm: 1979 Kiên Giang
44. ÔNG ĐỖ NGỌC HIỀN Sinh năm: 1985 Đà Nẵng
45. BÀ HUỲNH THỊ NAM HÀ Sinh năm: 1961 Đà Nẵng
46. ÔNG ĐỖ NGỌC NÔNG Sinh năm 1961 Đà Nẵng
47. BÀ PHẠM THỊ HUỆ Sinh năm: 1955 Đà Nẵng
48. ÔNG NGUYỄN VĂN VINH Sinh năm: 1969 Đà Nẵng
49. ÔNG NGUYỄN THIỆN Sinh năm: 1978 Đà Nẵng
50. ÔNG NGUYỄN KIM TUẤN Sinh năm: 1955 Đà Nẵng
51. BÀ PHAN THỊ THU HOÀI Sinh năm: 1974 Bình Định
52. ÔNG TRƯƠNG THÁI Sinh năm: 1978 Bình Định
53. ÔNG LÊ TRỌNG TUÂN Sinh năm: 1986 Quảng Nam
54. BÀ NGUYỄN DUY THANH HIỀN Sinh năm 1977 Tp.HCM
55. BÀ NGUYỄN DUY THANH HẰNG Sinh năm: 1971 Tp.HCM
56. ÔNG NGUYỄN SỸ KHỎA Sinh năm: 1971 Thái Bình
57. BÀ LÊ THANH MAI Sinh năm 1960 Đồng Tháp
58. ÔNG TRẦN VĂN NINH Sinh năm: 1954 Đồng Nai
59. ÔNG LÊ VĂN LƯỢNG Sinh năm: 1951 Bà Rịa – Vũng Tàu
60. ÔNG ĐỖ VĂN HẠP Sinh năm: 1967 An Giang
61. ÔNG ĐÀM HỮU DŨNG Sinh năm: 1945 Bà Rịa – Vũng Tàu
62. ÔNG TRẦN TUẤN ANH Sinh năm : 1989 Bình Phước
63. ÔNG LÂM PHƯỚC MINH Sinh năm: 1970 Bạc Liêu
64. ÔNG VÕ MINH TÂN Sinh năm: 1989 Kiên Giang
65. BÀ LÊ THỊ CÚC Sinh năm: 1976 Bà Rịa – Vũng Tàu
66. ÔNG NGUYỄN XUÂN TIỆP Sinh năm: 1982 Bà Rịa – Vũng Tàu
67. BÀ CAO THỊ THÚY Sinh năm: 1959 Tp.HCM
68. ÔNG LƯƠNG QUỐC DŨNG Sinh năm: 1977 Kiên Giang
69. ÔNG LÂM TĂNG THUẬN Sinh năm: 1970 Bình Định
70. ÔNG TRẦN TRUNG TÍN Sinh năm: 1989 Kiên Giang
71. ÔNG NGUYỄN KHINH Sinh năm: 1941 Tp.HCM
72. ÔNG TRẦN HOÀNG EM Sinh năm 1983 Kiên Giang
73. ÔNG NGUYỄN ƯU Sinh năm: 1963 Đà Nẵng
74. BÀ PHAN THỊ DIỆU LIÊN Sinh năm 1960 Đà Nẵng
75. ÔNG BÙI NGÔ BẢN Sinh năm: 1979 Đà Nẵng
76. ÔNG NGÔ VĂN PHƯỚC Sinh năm: 1972 Kiên Giang
77. BÀ PHẠM HỒNG THẮM Sinh năm: 1978 Tp.HCM
78. ÔNG NGHIÊM TRUNG KIÊN Sinh năm: 1964 Bà Rịa – Vũng Tàu
79. ÔNG NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG Sinh năm: 1971 Hải Phòng
80. ÔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH Sinh năm: 1988 Tp.HCM
81. ÔNG ĐẶNG PHÚ TRUNG Á Sinh năm: 1980 An Giang
82. ÔNG HỒ MINH NHỰT Sinh năm: 1992 Tiền Giang
83. ÔNG NGUYỄN VĂN CAO Sinh năm: 1965 Kiên Giang
84. ÔNG TRẦN ĐÌNH KHÁNH Sinh năm: 1958 Kiên Giang
85. ÔNG NGUYỄN SỸ NGỌC Sinh năm: 1962 Kiên Giang
86. BÀ NGUYỄN THỊ CẨM VÂN Sinh năm: 1989 Kiên Giang
87. ÔNG BÙI NGỌC VƯỢNG Sinh năm: 1973 Kiên Giang
88. ÔNG ĐÀO TẤT THÀNH Sinh năm: 1987 Kiên Giang
89. ÔNG ĐÀO VĂN KHẢO Sinh năm: 1953 Kiên Giang
90. ÔNG LÊ MINH TÙNG Sinh năm: 1973 Tp.HCM
91. ÔNG ĐINH VĂN QUANG Sinh năm: 1968 Bà Rịa – Vũng Tàu
92. ÔNG HOÀNG VĂN GIANG Sinh năm: 1982 Đồng Nai
93. ÔNG NGUYỄN VĂN KIỂM Sinh năm: 1970 Đồng Nai
94. ÔNG TRẦN THANH BÌNH Sinh năm: 1976 Kiên Giang
95. ÔNG TRẦN VĂN TUẤN Sinh năm: 1972 Kiên Giang
96. ÔNG LÊ VĂN VÂN Sinh năm: 1975 Tp.HCM
97. ÔNG HUỲNH MINH HẠNH Sinh năm: 1960 Quảng Ngãi
98. ÔNG NGUYỄN SỸ KHƯƠNG Sinh năm: 1960 Tp.Hải Phòng
99. BÀ NGUYỄN THỊ LAN ANH Sinh năm: 1967 Tp.Hải Phòng
100. ÔNG BÙI VĂN ĐĂNG Sinh năm: 1960 Đồng Nai
101. ÔNG NGUYỄN HỮU HÙNG Sinh năm: 1977 Bà Rịa – Vũng Tàu
102. ÔNG NGUYỄN ĐỨC HUÂN Sinh năm: 1959 Thừa Thiên Huế
103. ÔNG NGUYỄN VĂN ÚT Sinh năm: 1981 Tp.HCM
104. ÔNG LÊ MINH HÒA Sinh năm: 1986 Bình Phước
105. ÔNG THÂN LÂM Sinh năm: 1956 Tp.HCM
106. ÔNG NGUYỄN TƯỢNG Sinh năm: 1968 Quảng Nam
107. ÔNG NGUYỄN VĂN CÓ Sinh năm: 1956 Quảng Nam
108. ÔNG PHÙNG ĐẮC HẢI Sinh năm: 1954 BR-VT
109. ÔNG TRIỆU THÁI ĐƯỢC Sinh năm: 1976 Đồng Nai
110. ÔNG PHAN VĂN THƯ Sinh năm: 1985 Quảng Trị
111. ÔNG NGUYỄN VIẾT TIỆP Sinh năm: 1970 BR-VT
112. ÔNG VŨ MẠNH TÙNG Sinh năm: 1977 Hải Phòng
113. ÔNG DƯƠNG MINH HÙNG Sinh năm: 1977 Tp.Vũng Tàu
114. ÔNG VŨ XUÂN ĐỨC Sinh năm: 1964 Kiên Giang
115. BÀ ĐỖ THỊ THU HÀ Sinh năm: 1972 Tp.HCM
116. ÔNG NGUYỄN TẤN SÂM Sinh năm: 1980 Đà Nẵng
117. ÔNG NGUYỄN PHƯƠNG DUY Sinh năm: 1989 Kiên Giang
118. BÀ LÊ THỊ THANH VÂN Sinh năm 1976 Tp.Hà Nội
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây